Projekt z przeniesieniem praw autorskich


Projekt graficzny z pełnym przeniesieniem praw autorskich na zamawiającego. Klient otrzymuje zarówno pliki produkcyjne, jak i źródłowe, umożliwiające dalszą edycję.

Formaty plików jakie dostarczamy to:
- CDR, EPS, PDF, PNG, SVG